Psychiatra Białystok

Psychoterapia to zespół technik leczenia problemów natury psychicznej – w tym: zaburzeń lękowych, fobii społecznych, zaburzeń odżywiania, zachowań agresywnych, przeżytych traum – które opierają się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. Zależnie od przyjętej metodyki spotkania mają charakter indywidualny lub grupowy.

Oczywiście, oprócz samej psychoterapii w niektórych przypadkach niezbędne jest też sięgnięcie po leczenie farmakologiczne w celu uzyskania lepszym efektów oraz zmniejszenia cierpienia lub dyskomfortu pacjenta.

 

Psychoterapia w Białymstoku

Już od wielu lat w prowadzimy psychoterapię w Białymstoku w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień Virtus. Pracuje u nas niezwykle doświadczona grupa terapeutów, dzięki której wiele osób powróciło do zdrowia.

Warto wiedzieć, że w naszym ośrodku spotkania ustalane są indywidualnie i najczęściej jest to raz na tydzień, choć w razie potrzeby mogą odbywać się częściej. Czas trwania jednej wizyty to 45 do 60 min. Na pierwszych spotkaniach terapeuta zbiera informacje w celu zidentyfikowania problemu pacjenta. Następnie omawiany jest plan dalszej pracy.

 .

Zapraszamy do kontaktu.

 

Terapeuci z powołania

Ośrodek Leczenia Uzależnień Virtus w Białymstoku to miejsce, w którym pomoc otrzymają wszyscy potrzebujący pacjenci. Każdy terapeuta, którego można spotkać w naszym ośrodku, to osoba umiejąca przede wszystkim rozmawiać z drugim człowiekiem. Często nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pierwszym krokiem na przykład przy leczeniu depresji czy leczeniu choroby alkoholowej jest po prostu szczera rozmowa z osobą potrzebującą. Po wymianie zdań z potencjalnym pacjentem będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie mu pomóc czy też jego stan nie wymaga głębokiej terapii.

Kobieta na terapii