Jak objawia się zapaść alkoholowa?

pijany mężczyznaZapaść alkoholowa to nic innego, jak zapaść funkcji krążeniowej, objawiająca się przyspieszonym tętnem i spłyconym oddechem. Jest stanem bezpośredniego zagrożenia, występującym najczęściej u osób nadużywających alkoholu. Ale zapaść alkoholowa może pojawić się także po jednorazowym spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Czym charakteryzuje się zapaść alkoholowa, jakie są jej pierwsze objawy?

 

Przyczyny i objawy zapaści alkoholowej

Najczęstszą przyczyną zapaści alkoholowej jest zatrucie alkoholem, czyli spożycie jego nadmiernej ilości w zbyt krótkim czasie. Zwykle wiąże się bezpośrednio z nieleczoną chorobą alkoholową. Ale nie zawsze. Może także wystąpić u osób nieuzależnionych od alkoholu, u których prędkość jego wchłaniania mocno przewyższy tempo metabolizowania. Zapaść alkoholowa może być również następstwem nagłego  odstawienia napojów procentowych, po długotrwałym ciągu alkoholowym. Objawia się zwykle spłyconym oddechem i przyspieszonym tętnem oraz nudnościami, wymiotami, zawrotami głowy i bladością skóry. W ostateczności może dojść nawet do utraty przytomności oraz zatrzymania akcji serca.

 

Pierwsza pomoc przy zapaści

Po zaobserwowaniu pierwszych objawów zapaści należy od razu wezwać karetkę. W zależności od natężenia objawów warto zastosować pomoc doraźną – zimne okłady na czoło i kark. Aby zapobiec uduszeniu, osobę poszkodowaną należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Nie można jej podawać płynów, pokarmów oraz żadnych lekarstw. Po usunięciu toksyn z organizmu chory powinien wziąć udział w terapii uzależnień. Walka z nałogiem pod okiem terapeutów, psychologów, a nawet psychiatrów daje szansę na odzyskanie kontroli nad własnym życiem, powrót do aktywności zawodowej oraz odbudowanie więzi z najbliższymi. Terapeuci zapewniają także wsparcie w podjętych działaniach.