Monthly Archives: Styczeń 2020

Depresja. Choroba cywilizacyjna?

Rozwój cywilizacyjny to nie tylko postęp w kierunku lepszego i łatwiejszego życia, ale także źródło rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych. Czy depresja jest jedną z nich?